Login powinien rozpoczynać się przedrostkiem "plg", musi posiadać od 6 do 15 znaków oraz nie może zaczynać się od "plgrid. Pierwszym znakiem po przedrostku "plg" nie może być cyfra.
Hasło powinno składać się z minimum 10 znaków, z których co najmniej 5 powinno być różnych. Powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z czterech kategorii: duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne !@#$%^&*+-=
Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska ani loginu.

Jeżeli jesteś zarejestrowany w bazie Nauka Polska ( sprawdź ) zachęcamy do podania Twojego identyfikatora (tzw. numeru OPI). Uprości to procedurę uzyskiwania dostępu do zasobów dla Ciebie i potencjalnych podopiecznych.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Użytkownika Infrastruktury PLGrid

i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do wykorzystywania zasobów Infrastruktury PLGrid wyłącznie w celu prowadzenia działalności badawczo-naukowej w ramach instytucji i inicjatyw, które zostały zarejestrowane jako moje afiliacje w PLGrid oraz oświadczam, że zapoznałam(em) się z Polityką Prywatności.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022 (dalej zwane: „Administratorem danych”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług w ramach Infrastruktury PLGrid na zasadach zawartych z w Regulaminie Użytkownika Infrastruktury PLGrid. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej  Polityce Prywatności.

Anuluj i wróć do strony głównej